Odhady nemovitostí

Zpracuji odhady rodinných domů, bytových domů, odhady bytů či odhady technických objektů a budov pro potřeby realizace dědického řízení, nákupu a prodeje nemovitosti, při převodu nemovitostí z prodávajícího na kupujícího, při převodu mezi rodinnými příslušníky, vypořádání SJM (společné jmění manželů) a ostatních movitých podílů. Pro odhady domů, odhady bytů, odhady technických budov lze dle potřeby stanovit cenu administrativní anebo cenu obvyklou.

Dále vyhotovuji určení ceny obvyklé věcného břemene-práva vstupovat a vjíždět na pozemek anebo budovy, která je umístěna na tomto pozemku. Účel posudku – Zjištění ceny obvyklé výše uvedeného věcného břemene za účelem jednorázové platby za toto věcné břemeno.

Proč jsou mé ceny odhadů výrazně nižší než jiných odhadců?

  1. zaměřuji se výhradně na odhady mimo bankovní a hypotéční ústavy tj. nejsem Vázán jejich pravidly pro odhad. Specializuji se na odhady nemovitostí a movitých věcí výhradně pro potřeby finančních úřadů apod.
  2. pracuji samostatně, proto neživím žádný aparát asistentek, sekretářek či jiných osob. Jako odhadce nepotřebuji drahou kancelář, samostatně navštěvuji klienty, proto nemusí chodit za mnou – oceňovanou nemovitost musím stejně vidět osobně

 

Ceník odhadů

místní šetření zpracování
odhadu
počet tisků
paré
záloha po
místním šetření
celková cena
odhadu

Odhady bytů a bytových jednotek

odhady1

1-2 hod 3-4dny 2ks 700,- Kč max 3.500,- Kč

Odhady rodinných domů

odhady2

2-3 hod 4dny 2ks 800,- Kč max 5.000,- Kč
nebo dohodou

Odhady technických objektů a budov

odhady3

do 1hod 3dny 2ks do 400,- Kč od 2.500,- Kč
dohodou

Odhady pozemků, lesů, zahrad apod.

odhady4

do 1hod 3-4dny 2ks dohodou dohodou

Odhady a posudky věcného břemene

odhady5

do 1hod 3-4dny 2ks dohodou

Doplňkové služby

mé cestovné do 15km: 0,- Kč/km = dojíždím zdarma

mé cestovné Liberecký kraj: 7,- Kč/km

 

Odhady a oceňování nemovitostí jsou provedeny podle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů s účinností od 1. 1. 2013.

Odhady a oceňování nemovitostí pro potřeby nákupu nebo prodeje, je možné realizovat POUZE pro potřeby klienta nebo finančního úřadu, nikoli jako podklad pro banku. Momentálně nespolupracují s žádným bankovním institutem či úvěrovým, pojišťovacím nebo hypotéčním domem.